35. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 91mm
HC (obseg glavice): 329mm
AC (obseg trebuha): 294mm
FL (dolžina stegnenice): 68mm
Foot (dolžina stopala): 71mm

Teža za fantka: 2640g
Teža za deklico: 2550g
Dolžina za fantka: 48cm
Dolžina za deklico: 48cm
 


Slika 1: Dihalne gibe ocenjujemo v vzdolžnem ali prečnem položaju. Opazujemo gibanje trebušne prepone. če trajajo dihalni gibi 60 sek v 30 min, dobi plod 2 točki; če trajajo dihalni gibi od 30-60 sek, dobi 1 točko; če dihalnih gibov ni ali trajajo manj kot 30 sek, dobi plod 0 točk.

Prve dihalne gibe začne plod izvajati že v prvem trimesečju. Ti gibi pospešujejo razvoj pljuč in pripravljajo pljučne mišice na prvi vdih ob rojstvu.

Slika 2: Pri fetalnem biofizikalnem profilu ocenjujemo količino plodovnice tako, da merimo navpično najglobji tekočinski žep kjerkoli v maternici. če je navpični žep globlji od 2 cm, dobi plod 2 točki; če žep globok 1-2 cm, dobi plod 1 točko; če je žep globok manj kot 1 cm, dobi plod 0 točk.

O oligohidramniju govorimo, če je v navpičnem žepu plodovnice manj kot 2 cm; o polihidramnionu pa, če je žep večji od 12 cm. če je najgloblji žep dolg od 3-8 cm, govorimo o normalni količini plodovnice.

Indeks plodovnice (AFI) je seštevek najglobljih žepov v štirih kvadrantih maternice. Normalen indeks plodovnice je 10-20.

Slika 3: Pri posteljici ocenjujemo stopnjo zrelosti. Poznamo štiri stopnje zrelosti: 0, I., II., III. Na sliki vidimo posteljico 0 stopnje zrelosti: horionska plošča (del proti plodu) je ravna, posteljica je homogena brez ehogenih struktur, bazalna plošča (proti maternici) je brez ehogenih struktur. Stopnje zrelosti pomenijo staranje posteljice.

Slika 4: Slika prikazuje merjenje pretokov v popkovnični arteriji s pomočjo barvnega in pulzirajočega Dopplerja. Izmerjen je sistolni in končni diastolni pretok. če diastolnega pretoka ni ali je obrnjen v drugo smer, je potrebno čimprej ugotoviti vzrok (ogrožen plod, anomalije, patološki kriotip). Iz meritev računamo indekse pretokov in se na osnovi rezultatov odločamo za ultrazvočne kontrole oz. dokončanje nosečnosti. Pretoke lahko merimo tudi v drugih žilah ploda.

34. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 89mm
HC (obseg glavice): 323mm
AC (obseg trebuha): 285mm
FL (dolžina stegnenice): 66mm
Foot (dolžina stopala): 69mm

Teža za fantka: 2390g
Teža za deklico: 2270g
Dolžina za fantka: 47cm
Dolžina za deklico: 46cm
 

Stanje ploda, njegovo počutje v maternici lahko ultrazvočno proučujemo s pomočjo fetalnega biofizikalnega profila in z analizo krivulj hitrosti pretokov. Pri biofizikalnem profilu ocenjujemo:

  • CTG,
  • plodove gibe,
  • plodove dihalne gibe,
  • plodov tonus,
  • količino plodovnice,
  • posteljico.

Vsak del preiskave lahko točkujemo od 0-2 točki, maksimalno število točk je 12. Glede na število točk se odločamo za nadaljnje kontrole oz. posege.

Slika 1: Pri oceni plodovih gibov udov ali trupa dobi plod 2 točki, če zaznamo tri gibe v 30 min; 1 točko za enega do dva giba; če v tem času ni; gibov dobi 0 točk. Na sliki vidimo dlan, skrčeno v pest sredi giba.

Slika 2: Plodov tonus ocenjujemo med gibom. če se plodov ud in hrbtenica v 30 min pokrčita in iztegneta, dobi plod 2 točki. če se pokrči in iztegne samo ud ali samo hrbtenica, dobi 1 točko. če je plodov ud samo stegnjen in se ne pokrči, je tonus slab. V tem primeru dobi 0 točk. Na sliki vidimo dlan, stisnjeno v pest.

Slika 3: Na sliki vidimo razprto dlan. Dlan se je med gibom razprla in pokrčila. če bi v teh tednih bila dlan (ali katerikoli del uda ali hrbtenica) dalj časa v razprtem položaju, bi posumili na slab tonus ploda. Slab tonus ploda je lahko znak za slabo počutje ploda ali znak za nekatere nepravilnosti pri plodu (npr. Downov sindrom).

33. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 87mm
HC (obseg glavice): 316mm
AC (obseg trebuha): 276mm
FL (dolžina stegnenice): 64mm
Foot (dolžina stopala): 66mm

Teža za fantka: 2130g
Teža za deklico: 2030g
Dolžina za fantka: 45cm
Dolžina za deklico: 44cm
 


Slika 1: Pogoj za prikazovanje površinskih struktur s tro in štiri-dimenzionalnim UZ je zadostna količina plodovnice pred strukturo. Plod v teh tednih intenzivno raste, zaseda vedno večji delež volumna maternice, plasti plodovnice okoli telesa so vse tanjše, zato si z višino nosečnosti vse težje prikažemo površinske strukture.


Slika 2: Količina plodovnice je odvisna od tednov nosečnosti, delovanja ledvic, razpoka plodovega mehurja, prirojenih nepravilnosti, plodovega stanja, oblike maternice, zaporedne nosečnosti. Z manjšimi triki lahko začasno prerazporedimo količino plodovnice in si tako lažje prikažemo željeno strukturo.

Slika 3: Leva in desna roka zakrivata obraz, vidi se le čelo. Obrambni-boksarski položaj ploda.

Slika 4: Gibljivost ploda je velika. Z roko doseže podplat in se ga oprime. Dogodi se lahko, da plod sesa palec na nogi.

32. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 85mm
HC (obseg glavice): 309mm
AC (obseg trebuha): 266mm
FL (dolžina stegnenice): 62mm
Foot (dolžina stopala): 62mm

Teža za fantka: 1890g
Teža za deklico: 1790g
Dolžina za fantka: 43cm
Dolžina za deklico: 43cm
 

Slika 1: Prečni presek skozi popkovnico. Vena ima v prečnem preseku skoraj 1 cm, arteriji sta dve in merita v prečnem preseku okoli 3 mm. Krvne žile obkroža in jih ščiti želatinasta snov, imenovana Wartonova žolica.

Slika 2: V teh tednih nosečnosti ponovno opisujemo posteljico. Pomembna je njena lega, oddaljenost od notranjega materničnega ustja, struktura in debelina. Debelino merimo v vzdolžnem premeru, prostornino lahko izračunamo s 3D UZ. Nalaganje kalcija v posteljico je fiziološko in količina narašča po 30. tednu nosečnosti. Pri kadilkah je kalciniranost posteljice bolj očitna.

Slika 3: V spodnjem delu trebuha je mehur poln urina (temnejša okrogla formacija). Urin začne nastajati in se izločati v 12. tednu nosečnosti. Nastajanje urina se povečuje linearno z višino nosečnosti. Ob terminu poroda se preko ledvic prefiltrira okoli 1000ml urina na dan. Mehur se sprazni vsakih 35-40 minut.

Slika 4: V trebuščku hipoehogene (temnejše) strukture so vijuge tankega in debelega črevesja. V zadnji tretjini nosečnosti vsebujejo več tekočine, zato jih vidimo kot temne cevaste strukture. Na sliki vidimo prečni del debelega črevesja, ki poteka pod želodcem.

31. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 82mm
HC (obseg glavice): 301mm
AC (obseg trebuha): 257mm
FL (dolžina stegnenice): 60mm
Foot (dolžina stopala): 57mm

Teža za fantka: 1690g
Teža za deklico: 1590g
Dolžina za fantka: 42cm
Dolžina za deklico: 42cm
 

Slika 1: Roka stisnjena v pest. Oprijemalni refleks je v teh tednih že dobro razvit. Plod pogosto stisne drugo rokico, nogico ali popkovnico.

Slika 2: Raztegnjena roka. V drugi polovici nosečnosti je pregled dlani in prstov rok velikokrat otežen, ker zdrav plod prste večinoma drži stisnjene v pest. Na sliki vidimo plod, ki je razprl dlan za krajši čas in se prijel za glavo. Plodovi s slabim tunusom (npr. pri Downovem sindromu) imajo prste večino časa iztegnjene.

Slika 3: Noga od kolena navzdol med brcanjem.

Slika 4: Stopalo s petimi prstki. Opisujemo število in lego prstov ter morebitno zraščenost.

30. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 80mm
HC (obseg glavice): 292mm
AC (obseg trebuha): 247mm
FL (dolžina stegnenice): 58mm
Foot (dolžina stopala): 55mm

Teža za fantka: 1520g
Teža za deklico: 1420g
Dolžina za fantka: 41cm
Dolžina za deklico: 40cm
 

V teh tednih nosečnosti ocenjujemo rast ploda. Ultrazvočno napravimo standardne meritve: BIP- prečni presek čez glavico, HC- obseg glavice, AC- obseg trebuha in FL- dolžino stegnenice. Iz danih meritev ocenimo telesno težo ploda. Na težo ploda vpliva več dejavnikov: genetika, rasa, klima, socio-ekonomski status in pogoji v maternici.

Slika 1: Merjenje prečnega preseka in obsega glavice je potrebno v točno določeni prečni ravnini, kjer vidimo sredinsko črto glavice. Prečni prerez glavice merimo od zunanjega roba bližnje do notranjega roba bolj oddaljene temenske kosti, v najširšem delu, pravokotno na sredinsko črto. Obseg glavice merimo v isti ravnini po zunanjem robu kosti.

Slika 2: Merjenje prečnega preseka in obsega glavice je potrebno v točno določeni prečni ravnini, kjer vidimo sredinsko črto glavice. Prečni prerez glavice merimo od zunanjega roba bližnje do notranjega roba bolj oddaljene temenske kosti, v najširšem delu, pravokotno na sredinsko črto. Obseg glavice merimo v isti ravnini po zunanjem robu kosti.

Slika 3: Dolžino stegnenice (FL) merimo med obema končnima sredinskima točkama metafize kosti. Meritev je ustrezna, če je kot med stegnenico in vodoravno črto sonde manjši od 30°.

29. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 77mm
HC (obseg glavice): 283mm
AC (obseg trebuha): 237mm
FL (dolžina stegnenice): 56mm
Foot (dolžina stopala): 54mm

Teža za fantka: 1350g
Teža za deklico: 1250g
Dolžina za fantka: 39cm
Dolžina za deklico: 39cm
 

Slika 1: Popkovnica se najpogosteje nahaja pred plodom: pred obrazom, pred prsnim košem ali trebuhom. S pomočjo čarovnika (magic cut) lahko željeno strukturo, npr. popkovnico odstranimo in si prikažemo strukture za njo.

Slika 2: Tridimenzionalna slika plodovega obraza potem, ko smo s pomočjo čarovnika odstranili popkovnico, ki je prekrivala obraz. Za popkovnico je malo ultrazvočne sence, zato je kakovost slike za popkovnico še vedno dobra. Kosti, npr. roke in noge puščajo za seboj močno ultrazvočno senco, zato imajo strukture za kostnimi deli slabšo kakovost slike.

Slika 3: Sliko lahko vrtimo okrog vzdolžne osi in si pogledamo levo stran obraza in…

Slika 4: …desno stran obraza. Bolj ko vrtimo sliko stran od prvotnega posnetka, slabša je kakovost slike.

28. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 74mm
HC (obseg glavice): 273mm
AC (obseg trebuha): 227mm
FL (dolžina stegnenice): 53mm
Foot (dolžina stopala): 53mm

Teža za fantka: 1220g
Teža za deklico: 1120g
Dolžina za fantka: 38cm
Dolžina za deklico: 37cm
 

Slika 1: V sredinskem preseku skozi glavico dobimo profil obraza v eni ravnini. Nos, zgornja in spodnja čeljust ter bradica so v isti liniji.

Slika 2: Nosna kost, ki jo lahko opazujemo in merimo od prve tretjine nosečnosti naprej, je bela formacija pod kožo.

Slika 3: Prikaz obeh nosnic in zgornje čeljusti. Nosnici se odpirata in napolnita s plodovno tekočino. Plodovnica sega tudi v dihalna pota, a ne v pljuča. V dlesnih se pojavijo nastavki za stalne zobe, potrebe po kalciju se povečajo.

Slika 4: Profil obraza na tridimenzionalni sliki.

27. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 71mm
HC (obseg glavice): 263mm
AC (obseg trebuha): 217mm
FL (dolžina stegnenice): 51mm
Foot (dolžina stopala): 52mm

Teža za fantka: 1080g
Teža za deklico: 1000g
Dolžina za fantka: 36cm
Dolžina za deklico: 36cm
 Slika 1: Slika prikazuje spolovilo ženskega spola. Vidimo dve veliki in dve mali sramni ustnici (tri bele črtice). Proti koncu nosečnosti se obe mali sramni ustnici približata in prekrijeta ščegetalček. V teh tednih je še veliko plodovnice, spolovilo pa je razvito, zato je za sigurno določitev spola ugoden čas. Pri koronarnem prikazu se nam sramne ustnice prikažejo v obliki kavinega zrna.Slika 2: Tridimenzionalni prikaz spolovila ženskega spola. Zaradi visokih vrednosti nosečnostnih hormonov so sramne ustnice zelo velike, včasih dajejo vtis mošnje. Med obema sramnima ustnicama vidimo zarezo v obliki srčka, pri mošnji pa je spodnji del izravnan. V teh tednih se pri dečkih moda spustijo v mošnjo.Slika 3: Na sliki vidimo obe ritnici z ledveno-križničnim predelom hrbtenice. Največ nepravilnosti pri hrbtenici se pojavlja ravno v tem delu.


Slika 4: Hrbtenico si lahko prikažemo ultrazvočno s pomočjo simulacije rentgenskega posnetka. Slika prikazuje ledveni in prsni del hrbtenice z rebri.

26. teden

BIP (prečni presek čez glavico): 68mm
HC (obseg glavice): 253mm
AC (obseg trebuha): 207mm
FL (dolžina stegnenice): 49mm
Foot (dolžina stopala): 49mm

Teža za fantka: 940g
Teža za deklico: 880g
Dolžina za fantka: 35cm
Dolžina za deklico: 35cm
 Slika 1: Plodek v maternici razmišlja. Pogosto da palec v usta in ga sesa.Slika 2: Izrazi na obrazu kažejo, da mu je pri mami v trebuhu lepo.Slika 3: Ustnice so se raztegnile, kot bi se zasmejal. Živci okoli ust so vse bolj občutljivi na dotik. Pri plodovem razvoju v tem obdobju so živci okoli ust veliko bolj razviti kot živčni končiči na rokah. Ta lastnost plodu pripomore, da po rojstvu hitro najde bradavico dojke in začne sesati mleko.Slika 4: Varen počitek v maternici. Veke so do 24. tedna nosečnosti ves čas zlepljene, da varujejo notranje očesne strukture. V tem obdobju je razvoj očesa končan, veke se začnejo odpirati, toda le za kratek čas. Plod začne zaznavati obrise struktur po 33. tednu nosečnosti.