Četverni hormonski test – ČHT

Izvaja se med 15. in 20. tednom nosečnosti (najraje med 16. in 18. tednom), predvsem pri nosečnicah, ki zamudijo presejalni UZ pregled z meritvijo NS.

Z UZ izmerimo premer glavice ploda, ki mora biti med 32 in 44 mm in odvzamemo vzorec krvi nosečnice za določitev štirih označevalcev: hCG, inhibin A, estriol in AFP.

Upoštevajoč starost nosečnice računalniški program iz podatkov izračuna tveganje za kromosomske napake. Meja za povečano tveganje je 1:190. Pri povečanem tveganju se svetuje
diagnostični test. Povišana vrednost AFP pomeni tudi višje tveganje za razvojne napake nevralne cevi ploda.

Test ni primeren za večplodne nosečnosti in sladkorne bolnice.