Skoči na vsebino

Splošni pogoji

Zdravstveni center Dravlje, Cesta na Poljane 24, Ljubljana, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID (v nadaljevanju ZC Dravlje) se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti ZC Dravlje niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi ZC Dravlje in nad katerimi ZC Dravlje nima nadzora, ZC Dravlje ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.
ZC Dravlje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja ZC Dravlje.
Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© Zdravstveni center Dravlje – Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je ZC Dravlje ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.
ZC Dravlje aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Ljubljana, 1. februar 2024