Pogosta vprašanja

Zakaj je kljub testu prostocelične plodove DNK (NIPT/NIFTY) ali pa v primeru, da se ženska odloči za amniocentezo, vseeno priporočljiv ultrazvočni pregled v prvem trimesečju, pri katerem se meri nuhalna svetlina (NS)?
 
Povečana nuhalna svetlina ne povečuje samo tveganja za kromosomske nepravilnosti ploda, ki se ugotavljajo z amniocentezo, biopsijo horionskih resic, ali pa testom prostocelične plodove DNK, pač pa tudi tveganje za druge razvojne nepravilnosti, ki nimajo izvora v napaki genetskega zapisa ploda.

Kdaj se svetuje dvojni hormonski test?
 
Dvojni hormonski test je priporočljiv za nosečnice vseh starosti in v vsaki nosečnosti. Za 10% poveča napovedno vrednost izračunanega rizika za kromosomske napake ploda ob ultrazvočnem presejanju v prvem trimesečju, pri katerem se meri nuhalna svetlina. Približno 20% plodov z Downovim sindromom nima povečane nuhalne svetline. Določa se dva hormona: prosti beta HCG in PAPP-A. Kadar je PAPP-A hormon nizek in otrok plod nima kromosomske napake, je to lahko napovedni dejavnik za manj optimalno delovanje posteljice ploda in je nosečnost bolj nadzorovana.

Zakaj je prioročljiv bris nožnice na bakterijo Streptococcus agalactiae (Skupina B) med 35. in 37. tednom nosečnosti?
 
Približno 20% žensk ima prisotno baketrijo Streptococcus agalactiae v nožnici, ki večini žensk ne povzroča težav, zato ženska ne ve da ima to bakterijo, pri ginekološkem pregledu pa se ne vidi znakov prisotnosti te bakterije. Če pa je prisotna, se v približno v 50% prenese na otroka pri vaginalnem porodu in lahko povzroča manjše, ali večje infekte pri otroku. Večinoma so infekti blagi, v manjšem delu pa se lahko razvije sepsa, ki lahko pušča trajne posledice v nevrološkem razvoju otroka, v najhujšem primeru pa lahko otrok tudi umre. Če se ve da je ta bakterija prisotna, nosečnica med porodom dobi antibiotik, da se prepreči okužba otroka.

Kateri pregled se priporoča kot osnovno presejanje nosečnic za razvojne nepravilnosti ploda?
 
Ne glede na starost nosečnice, se kot osnovno presejanje za kromosomske in druge nepravilnosti ploda priporoča presejalni UZ pregled v prvem trimesečju z meritvijo nuhalne svetline in dvojni hormonski test.