Page 1 - PRESEJALNI IN DIAGNOSTIČNI TESTI ZA ODKRIVANJE DOWNOVEGA SINDROMA IN DRUGIH PRIROJENIH NAPAK V PRVEM TRIMESTRU NOSEČNOSTI
P. 1

PRESEJALNI IN DIAGNOSTIČNI TESTI ZA ODKRIVANJE DOWNOVEGA SINDROMA
   (MONGOLIZMA) IN DRUGIH PRIROJENIH NAPAK V PRVEM TRIMESTRU NOSEČNOSTI

                      Informacije za bodoče starše                                    Čas     Vrsta testa   Invazivnost

   NUHALNA SVETLINA                       11. - 14. t.n.  presejalni   neinvaziven
   DVOJNI HORMONSKI TEST                     8. - 14. t.n.  presejalni   neinvaziven

   ČETVERNI HORMONSKI TEST                   15. - 20. t.n.  presejalni   neinvaziven

   HORIONSKA BIOPSIJA                      11. - 14. t.n.  diagnostični   invaziven
   AMNIOCENTEZA                         po 16. t.n.   diagnostični   invaziven

   NEINVAZIVNI test prostocelične plodove DNK (NIPT)       po 10. t.n.   presejalni   neinvaziven
   DOWNOV SINDROM                      prisotne nekaj tekočine v zatilju. Če je te tekočine veliko
                                (povečana nuhalna svetlina), to predstavlja povečano tveganje
   Večina otrok je zdravih, vendar se lahko 1 od 100 otrok rodi z
   večjo duševno ali telesno okvaro. Pogostnost teh okvar je močno  za kromosomske in druge razvojne nepravilnosti ploda.
   povezana s starostjo nosečnice.             Pri pregledu ploda z ultrazvokom določimo število plodov (pri
                                dvojčkih določimo ali imajo skupno ali ločeno posteljico), trajanje
   Najpogostejša kromosomska okvara otroka je Downov sindrom,
   pri katerem ima otrok en dodaten 21. kromosom, zato ime  nosečnosti (glede na velikost ploda) in natančno pregledamo
                                organe pri plodu: glavico, obraz, prsni koš, trebušno votlino z
   trisomija 21, tudi mongolizem.
                                želodcem, mehurjem in vstopiščem popkovnice, obe roki, obe
   Downov sindrom je povezan z duševno in telesno zaostalostjo.  nogi in hrbtenico.
   Tveganje za rojstvo otroka z Downovim sindromom se povečuje
                                Na osnovi strogih kriterijev izmerimo debelino nuhalne svetline
   s starostjo ženske, tak otrok pa se lahko rodi v katerikoli starostni
   skupini žensk.                      (od l. 2012 lahko merimo nuhalno svetlino tudi z avtomatskim
                                programom, ki ga omogočajo sodobni UZ aparati).
                                Z natančnim ultrazvočnim pregledom ugotovimo večino večjih
   PRESEJALNI TESTI                     razvojnih napak pri plodu.
                                Z ultrazvočno meritvijo nuhalne svetline, starostjo nosečnice,
   NUHALNA SVETLINA (NS)
                                višino nosečnosti in plodovim srčnim utripom odkrijemo več kot
   z zgodnjo morfologijo ploda (pregled organov)
                                80 % plodov z Downovim sindromom.
   Ultrazvočni (UZ) presejalni test z meritvijo nuhalne svetline izva-
                                Posebej ocenjujemo tudi prisotnost nosne kosti v obraznem
   ja mo med 11. in 14. tednom nosečnosti (do 13 tednov in 6 dni).
                                profi lu. Pri 60 % plodov z Downovim sindromom je nosna kost
   Pri tem pregledu merimo debelino nabrane tekočine med  odsotna ali slabo razvita. Odsotno nosno kost opažamo tudi
   kožo in podkožnimi tkivi v področju zatilja ploda. To meritev  pri 3 % normalnih nosečnosti. Če je nosna kost lepo razvita, to
   imenujemo nuhalna svetlina. V tej višini nosečnosti je normalno  dodatno zniža tveganje za Downov sindrom.

   Plod v 12. tednu nosečnosti      Nuhalna svetlina in intrakranialna svetlina Nosna kost
   1   2   3   4